Keresés    Magyar  Magyar

Hatásvizsgálat

Ma Magyarországon egyetlen jelentős infrastrukturális beruházás sem kezdődhet meg szakszerű környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése nélkül. Sem gyár vagy szennyvíztisztító-telep, sem bevásárlóközpont vagy autópálya. Az 1995-ben hatályba lépett jogszabálynak megfelelően a 4-es metró engedélyezési eljárásának is fontos eleme a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése. Az összefoglalót 1999 végére készítette el a tendergyőztes Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. A nagy szakmai alapossággal elkészített tanulmány valamennyi környezeti szempontból megvizsgálta a tervezett metróvonalat.

Az elemzés a jelenlegi helyzetből kiindulva három jövőbeni állapotot vizsgált. Egyrészt, hogy a metró kivitelezési munkálatai milyen környezeti hatással járnak. Másrészt azt, hogy mi várható a metró üzemeltetése során. Illetve azt, ha a metró nem épül meg, és az érintett térség közlekedési problémáit másképpen kívánják megoldani. Az elemzés végkövetkeztetése szerint a kedvező és a kedvezőtlen hatásokat összevetve a metró előnyei a hatékonyság, a környezetvédelem és a forgalom szempontjából messze túlszárnyalják annak esetleges hátrányait.

A hatásvizsgálat főbb eredményeinek bemutatása részletesen:

Társadalmi környezet

 • Az érintett népesség jellemző vonásai
 • A társadalmi szolgáltatások helyzete
 • Gazdasági szolgáltatások helyzete

Épített környezet

 • Városképi és építészeti értékek
 • Épületek, építmények
 • Felszíni süllyedések, mozgások
 • Művi elemek érzékenysége, terhelhetősége, veszélyeztetettsége

Természeti környezet

 • Természetföldrajzi adottságok
 • Vízrajzi adottságok
 • Vízföldtani környezet
 • Geotechnikai viszonyok
 • Földrengés hatások
 • Élővilágot érő hatások (ökológia és botanika)

Közúti közlekedés hatásai


Levegőtisztasági állapot

 • A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó gépjárműforgalom hatásainak vizsgálata
 • A 4. metró-vonal hatása a levegőminőségre az üzemelés időszakában
 • Egészségi hatások

Zajvédelmi állapot

 • Az építkezések zajhatása
 • A működés közvetlen zajhatása

Rezgésvédelem

Hulladékok

 • Kommunális hulladék
 • Termelési hulladékok az üzemelés idején
 • Termelési hulladékok az építkezés során

Monitoring rendszerek

 • A felszín alatti vizek jelenlegi helyzetének (állapotának) megfigyelése
 • A felszín alatti vizek építés alatti helyzetének (állapot) megfigyelése
 • A felszín alatti vizek metróvonal üzembe helyezése utáni állapotának megfigyelés
 • A minimálisan szükséges észlelések
 • A monitoring rendszer elemei, észlelési eszközök, módok és gyakoriságok

Letölthető dokumentum:

BUDAPEST Dél-Buda-Rákospalota (4.) metróvonal, I. szakasz Előzetes környezeti hatástanulmány (hiánypótlással kiegészítve) (III. kötet, Összefoglalás, 2002. június (.pdf)