Keresés    Magyar  Magyar

A vonalalagutak ún. pajzsos építési technológiával, vasbeton tübbing-elemekből épülnek. A két iránynak megfelelően a vonatok két különálló, egyvágányú alagútban futnak. A Thököly út alatti szakaszon alternatív megoldásként szóba jöhet az ún. kéreg alatti, felszínről történő építési módszer alkalmazása is. Ennek eldöntése további részletes vizsgálat alapján történik majd.

A vonali egyedi műtárgyak bányászati, ún. lövellt-betonos munkamódszerrel épülnek, kettős héjazatú szerkezettel. Először egy lövellt-betonból álló külső héj épül, majd egy vízzáró monolit vasbeton belső köpeny.

 • A szerelvények fordíthatósága céljából vágánykapcsolat létesül a Rákóczi téri állomás Kálvin tér felé eső oldalán, a vonal esetleges szakaszonkénti működtetése, vagy meghibásodott szerelvény forgalomból való gyors kivétele céljából.
 • Önálló vonali szellőző műtárgy létesül a legnagyobb állomástávolságú, Tétényi út és Bocskai út állomások közötti szakaszon.
 • Vonali fővízátemelők kerülnek kialakításra a vonalalagutak mélypontjain.
 • Összekötő alagutakkal kell, megfelelő távolságokban, összekapcsolni a két vonalalagutat. Az összekötés célja a menekülés biztosítása az egyik alagútból a másikba.

Az állomások szerkezeti kialakítását a vonal magassági vonalvezetése határozza meg. Az egyes állomások felszíntől mért mélysége 12,90 m és 30,30 m között váltakozik. Legmélyebben a Szent Gellért tér állomás van. A vonal viszonylag sekély mélységben való fekvése lehetővé teszi, hogy az állomások szinte kivétel nélkül nyitott munkagödörben a felszínről épüljenek, mint "doboz" szerkezetek. A munkagödröt résfal vagy cölöpfal határolja. A "doboz" belső terét vízszintes vagy íves vasbeton födémek osztják szintekre. A peronok, a mozgólépcsők, a liftek és az üzemi helyiségek a dobozon belül vannak. Egyes állomásoknál - a felszín beépítettsége miatt - az állomásnak csak egy része készülhet "doboz" módszerrel, másik része ez esetben bányászati módszerrel, lövellt-betonos technológiával épül.

 • A MÁV Kelenföldi pályaudvar melletti, mintegy 84.000 m2-es területen létesül a járműtelep, járművek tárolására, az alagút, a vasúti pálya, a különböző építmények, a villamos és gépészeti berendezések rendszeres karbantartására, javítására.
 • A Kelenföldi pályaudvar állomás Őrmező és Etele tér között helyezkedik el, a MÁV Kelenföldi pályaudvar vágányai alatt, azokra merőlegesen. Az állomáshoz szervesen kapcsolódnak a kihúzó vágány és a járműtelepi kiágazás műtárgyai. Az állomás két kijárata aluljárókon keresztül biztosít kapcsolatot a MÁV és a távolsági busz pályaudvarokkal, a BKV járművek végállomásival és a felszíni létesítményekkel.
 • A Tétényi út állomás a Tétényi út és az Etele út kereszteződésének É-Ny-i sarkánál elhelyezkedő városrész-központ és a szomszédos park határán létesül. Kijárata mozgólépcsőkkel és felvonókkal felszíni csarnokba vezet.
 • A Bocskai út állomás a Fehérvári út alatt, a Bocskai úti kereszteződéstől délre helyezkedik el. Kijárata a csomópontban már épülő aluljáróba érkezik.
 • A Móricz Zsigmond körtér állomás a Fehérvári út és a Bartók Béla út találkozásánál, a tér keleti része alatt épül. Kijárata a már megépült aluljáróhoz csatlakozik.
 • A Szent Gellért tér állomás a téren, a Műegyetem rakpart és a Műegyetem CH épülete alatt helyezkedik el. Mozgólépcsői a Budafoki út torkolatával szemben építendő aluljáróba érkeznek.
 • A Fővám tér állomás a Közgazdasági Egyetem előtt, a felső rakparton a 2-es villamos pályája, az alsó rakpart és részben a Duna alatt létesül. Kijárata a 2-es villamos megállóhelye alatti aluljáró szintre vezet.
 • A Kálvin tér állomás a Kálvin tér Ráday utca - Lónyai u. felé eső oldalán a jelenlegi aluljáró folyosó helyén épül. Az állomás felső szintje egy új aluljáró szint, mely az elbontott aluljáró szakaszt pótolja. Az állomás átszállást biztosít a 3. sz. metróvonalra, az állomásra alulról érkező mozgólépcsős kapcsolattal.
 • A Rákóczi tér állomás a tér parkja alatt helyezkedik el. Kijárata a Nagykörút felé néz, biztosítva a fő átszálló kapcsolatot a 4-6-os villamos vonallal.
 • A Népszínház utca állomás a Köztársaság tér Népszínház utca felőli sarkán épül. Kijárata aluljáró szintű.
 • A Keleti pályaudvar állomás a tér északi oldalán, a Thököly út folytatásában, a Rottenbiller utca és a Bethlen Gábor utca között helyezkedik el. Mindkét kijárata az aluljáró szintjére vezet.
 • A Dózsa György út állomás a Thököly út alatt a Dózsa György úttól keleti irányban épül. Kijárata aluljárón keresztül biztosít kapcsolatot a Népstadionhoz és a környezetében lévő sportlétesítményekhez.
 • A Hungária körút állomás a Thököly út alatt, a Hungária körút és a vasúti felüljáró illetve MÁV állomás között létesül, közvetlen aluljárós kapcsolattal az 1-es villamoshoz és a MÁV Zugló megállóhelyhez.
 • Róna utca állomás a Thököly út alatt, a Róna utcától nyugatra helyezkedik el. Kijárata a közúti csomópont alatti aluljáróba vezet.
 • A Bosnyák tér állomás a Thököly út alatt a Nagy Lajos király úttól keleti irányban épül. Kijárata a közúti keresztezés alatti aluljáróhoz csatlakozik.

Minden metróállomás környezetében a felszínt rendezik, átépítik és tovább folytatódik a Bartók Béla út felújításával megkezdett, a metróvonal által érintett területek, utak, terek régóta halogatott rekonstrukciója (pl.: Baross tér, Thököly út).

Jelentős közműépítési munkák válnak szükségessé az építési területek közműmentessé tétele érdekében. További jelentős közműkiváltásokkal járnak a nagyarányú felszínrendezési munkák, melyek keretében kerül majd sor a metróállomások víz, csatorna és elektromos bekötéseinek elkészítésére is.