Keresés    Magyar  Magyar

Építmény

A mélyvezetésű vonalszakaszok építése fúrópajzsokkal történt. Az alagút falazatát öntöttvas vagy acélbetétes betonelemekből építették meg. Az É-D-i vonal alagútjának átmérője takarékossági szempontok miatt kisebb mint a K-Ny-i vonalé. A két vonalat külön alagút köti össze a Deák Ferenc téri csomópontban.

Az állomások mélyvezetésű szakaszokon középső peronosak, az egyéb szakaszokon pedig rendszerint szélső peronos kialakításúak. Az állomási peronok hossza 120 méter, így a vonatok legfeljebb 6 kocsiból állhatnak. (Kivételt képez ez alól a K-Ny-i vonal 100 méter hosszúságú végállomása az Örs vezér téren).

Pálya

A pálya vezetése a korábban épül vonalszakaszokon több kissugarú ívet tartalmaz. Így a forgalmi vágányokon a legkisebb ívsugár 250 m-es, a legnagyobb emelkedő pedig 33 ezrelék. A két vonalat a Deák téri állomások közötti összekötő vágányban a legnagyobb emelkedő 40 ezrelék, s a legkisebb ívsugár 150 m.

A metró vasúti pályája normál nyomtávolságú és kétféle ágyazatra épült. A forgalmi fővágányok vasbeton ágyazaton fekszenek, kivéve a K-Ny-i vonal felszíni és vágánykapcsolati szakaszait, ahol az ágyazat zúzottkő. A vasbeton ágyazaton a felépítmény ragasztott (alj nélküli) vagy magánaljas, a vasúti sín a zúzottkő ágyazatú pályán vasbeton keresztaljakon, vagy talpfákon nyugszik. A futósínek leerősítésére többféle típust dolgoztak ki, ezek biztosítják a sínek rugalmas rögzítését. A vonatok villamos energiával való ellátása a pálya részeként megépített acél anyagú harmadik sínről történik. Az áram-visszavezetést a futósínek végzik.

Utas és vonatforgalom

A metró ágazat e tekintetben sajátos, illetve kiemelkedő mennyiségi és minőségi paraméterekkel rendelkezik. Az elszállított utasok illetve az utasszállításhoz biztosított férőhelyek mennyisége más városi tömegközlekedési ágazatokhoz viszonyítva kiemelkedően magas. Metró létesítése akkor indokolt, ha a mértékadó keresztmetszetben az utazási igény eléri a 15000 utas/óra/irány értéket. A távlati igények figyelembevételével 40000 férőhely/óra/irány maximális szállítóképességű vonalak kiépítését tervezik a szakértők.

Az üzemelő vonalak és a 4. sz. metróvonal forgalmi adatait összehasonlítását itt találja.

Biztosító és forgalomirányító berendezések

A metrót önműködő térközbiztosító berendezéssel szerelték fel. Az egyes térközöket fedező fényjelzőket a vonalon közlekedő vonatok vezérlik. Az önműködő térközbiztosításba bevont fényjelzőket önműködő, vonatmegállító berendezéssel szerelték fel. Ha a jelző megállj állásban van, s a közeledő vonat ezt nem vette figyelembe, a jelző mellett elhaladó vonaton az önműködő vonatmegállító berendezés mechanikus úton vészfékezést vált ki.
A vasútbiztosító és forgalomirányító berendezés kisebb, helyi irányításra szolgáló egységei az állomási (vágánykapcsolatos állomásokon elhelyezett), valamint a járműtelepi biztosító berendezések. Innen történik a vágányút önműködő állítása, a váltók foglaltságának ellenőrzése, a jelző megállja állítása, vagy (valamilyen üzemzavar esetén) a hívófény vezérlése). Egy teljes vonal központi forgalomirányítása egy helyről történik, ahonnan lehetséges valamennyi fent említett berendezés vezérlése és ellenőrzése, továbbá az állomások berendezéseinek helyi kezelésre való átállítása, valamint a szerelvények mozgásának követése és rögzítése.

Hírközlő berendezések

A központi forgalomirányítást végző személy, valamint a vonali dolgozók munkáját rádiótelefon, diszpécsertelefon hálózat, hangosító berendezések, üzemi telefon, közvetlen hírközlő kapcsolatok segítik illetve biztosítják. Az ipari televízió az utasáramlás megfigyelésére, a mozgólépcsők, peronok ellenőrzésére alkalmas. A követési időközmérők a menetrend betartását szolgálják.

Energiaellátás

A villamosenergia a városi hálózatból érkezik a metró egyes áramátalakítóiba. Itt transzformátorok és egyenirányítók alakítják át a 10 kV-os váltakozó áramú energiát vontatási és segédüzemi célra.

Járművek

A járművek egy része szovjet gyártmányú E típusú kocsi. Ezek mindegyike azonos elrendezésű, és vezetőfülkével készül, így a vonatok tetszőleges számú kocsiból állhatnak. A járművek összecsatolására központi vonó- és ütközőszerkezet szolgál, amely a mechanikus és pneumatikus csatolást biztosítja. A járműszekrény acéllemezből készült, faanyagok felhasználásával. Az utastérben hosszanti ülések találhatók. Oldalanként 4 db kettős utastéri ajtón keresztül lehet ki- és beszállni. A kocsik villamos ellenállásfékkel, légfékkel, valamint mechanikus rögzítőfékkel rendelkeznek.

Mozgólépcsők

A metró hálózaton több típusú mozgólépcső üzemel, attól függően, hogy az adott helyen milyen emelőmagasságú lépcső szükséges az utasok szállításához. A metró felügyelete alá tartozó mozgólépcsők száma a 2. (K-Ny-i) vonalon 38 darab, a 3. (É-D-i) vonalon 57 darab, a két vonalon az egy állomáshoz tartozó legtöbb mozgólépcső száma (a Nyugati pályaudvar állomásnál) 11 darab.

Épületgépészeti berendezések

A metró folyamatos vízellátást és vízelvezetést igényel. A felszíni létesítmények esetében a vízellátás a városi közműhálózatról történik. A vonalalagutak vízellátását két különböző helyről, a városi és a saját vízműről táplált hálózatból biztosítják. A saját vízműhálózat csáposkutakból nyeri a vizet. Az alagutak, állomások szellőztetését a főszellőző berendezések végzik, amelyek a vonali vagy állomási szellőzőaknákon keresztül juttatnak levegőt az alagútba, vagy azon keresztül a felszínre.

A műszaki berendezések karbantartása, fenntartása

Jelenleg a metró két járműteleppel rendelkezik, ahol a járművek tárolása, karbantartása és javítása történik. Itt tisztítják meg a járműveket, porlefúvatást, külső mosást, majd belső takarítást végezve. A K-Ny-i vonal kocsiszínje mellett épült meg az a csarnok, ahol a járművek magasabb rendű javítása folyik. A kocsiszínbe telepített emelő berendezések, valamint emelődaru segítségével a jármű a forgóvázakról leemelhető forgóváz-csere céljából.

Az infrastruktúra különböző berendezéseinek tárolása, javítása, felújítása a járműtelepeken történik. A rövid üzemszünet következtében az alagutakban csak hibaelhárítás és karbantartás lehetséges. A karbantartás, javítás utáni, valamint egyéb célokat szolgáló próbafutások elvégzésére vonalanként egy-egy próbapálya szolgál.

Copyright:
Szöveg: Budapesti Közlekedési Rt. "25 éves a budapesti metró" c. kiadványából