Keresés    Magyar  Magyar

Vissza

Ossza meg ezt az oldalt:
Facebook Delicious Digg Google Stumble upon

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A 4-es metró beruházással kapcsolatos hátralévő munkák

2021. Február 5.

A DBR Metró Projekt Igazgatóság beruházásában megvalósult projektek átadásával a munka nem állt meg. Tevékenységünkben alkalmazkodunk a projektek életszakaszához, így munkánkban a hangsúlyt a megvalósításról a garanciális/szavatossági ügyekre, a fenntartási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokra, és a különböző ellenőrzések támogatására helyeztük át.

Beruházásaink ma

A DBR Metró Projekt Igazgatóság beruházásában megvalósult projektek átadásával a munka nem állt meg. Tevékenységünkben alkalmazkodunk a projektek életszakaszához, így munkánkban a hangsúlyt a megvalósításról a garanciális/szavatossági ügyekre, a fenntartási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokra, és a különböző ellenőrzések támogatására helyeztük át.

A feladatok súlypontjának átrendeződése a munkavállalói létszámunkra és összetételére is hatással volt. Míg a projektmegvalósítás csúcsidőszakában a létszám a 40 főt is meghaladta – többségében mérnökök alkalmazásával – addig mára a DBR Metró Projekt Igazgatóság mindössze 15 főt számlál, többségében pénzügyi-gazdasági végzettségű munkavállalókkal.

 

A 4-es metró beruházással kapcsolatos hátralévő munkák, garancia és szavatosság

A bankgaranciával biztosított jótállási hibajavítások befejezéséig az érintett vállalkozók a szerződésekben foglaltak szerint végzik a felmerülő garanciális hibák javítását.

A bankgaranciával biztosított hibajavításokat az érintett eszközök üzemeltetői és műszaki ellenőri minőségében a projekt FIDIC Mérnöke ellenőrzi. A garanciális hiba körbe – hasonlóan mindennapi életünkben tapasztaltakhoz – a beruházásaink tekintetében is adott időpontig terjedően felmerülő hibák tartoznak. Jelenleg hatályos garanciális időszakok a következők:

Szerződés megnevezése

Határidő

Állomások belső beépítése – Co-07

2022. 01. 31.

Baross tér felszínrendezés – K2D

2021. 10. 30.

MÁV 8 vágány helyén megvalósuló P+R parkolók kivitelezése - K2F2/B2

2022. 01. 27.

M1M7 autópálya csomópont kivitelezése – K2G2

2021. 04. 15.

Fehérvári út, üzemi célú villamos félreállóhely - K2H

2021. 11. 06.

Metrószerelvények beszerzése – Co-10 (garancia)

2021. 11. 30.

 

A garanciális időszakok lejártát követően szavatossági igény érvényesítésével élhetünk még, ez azonban már jóval szűkebb körben és szigorúbb feltételek mellett érvényesíthető csak.

 

A fenntartási kötelezettség

Beruházásaink 5 KÖZOP és/vagy IKOP projekt keretében valósultak meg. Mindegyik projekt külön-külön került lezárásra, így az 5 éves fenntartási időszakok is egyesével értelmezendők.

A fenntartási kötelezettség időtartama alatt biztosítani kell a támogatott projekt működését/működtetését, amely teljesüléséről éves rendszerességgel jelentést is kell készíteni a támogatónak (Innovációs és Technológiai Minisztérium).

A fenntartási kötelezettség időtartama alatt érvényesítenünk kell a már megvalósult beruházásaink „érdekeit”. A megvalósult beruházások ugyanakkor nem képezhetik a fejlődés útját, meglátásunk szerint a projekteknek egymás mellett, illetve egymásra épülve kell megvalósulniuk. Egy fejlődő, folyton változó városban ugyanakkor ez jelentős mérnöki, pénzügyi és jogi kihívásokat is rejt magában.

A beruházásunkban megvalósult projekt fenntartása problémamentesen valósult meg mindezidáig, jelentési kötelezettségünknek minden esetben határidőben tettünk eleget, és minden esetben el is fogadta azokat a támogató.

A fenntartási kötelezettség főbb adatai a következőek:

 

Ellenőrzések

Minden közpénzből, Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházás természetes részét képezi azok forrásfelhasználásának ellenőrzése. A DBR Metró Projekt Igazgatóság részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ellenőrzések, vizsgálatok lefolytatásához érdemi támogatást tudjunk nyújtani.

Jelenleg folyamatban levő vizsgálatok:

A Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése 1/2020. (VII.9.) határozatával döntött vizsgálóbizottság felállításáról, amely a 4-es metró beruházást is érinti. A vizsgálóbizottság dokumentum alapú ellenőrzéséhez az adatszolgáltatást 2021. január 11-én adtuk át. Ezen túlmenően is rendelkezésre állunk a vizsgálóbizottság felmerülő kérdéseinek megválaszolásához, további dokumentum összeállítása iránti igény teljesítéséhez.

A Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) 2021 januárjában juttatta el a kedvezményezettnek és igazgatóságunknak az M1-M7 autópálya csomópont beruházás megvalósításának ellenőrzésére vonatkozó mandátumlevelét. A várhatóan helyszíni és emellett dokumentum alapú ellenőrzés lefolytatásában együttműködünk.

A projekt finanszírozását szabályozó Támogatási Szerződés alapján 2009 óta minden évben február/március hónapokban a könyvvizsgálónk (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.)  áttekinti az előző évben kifizetett összes tételt, annak megállapítására, hogy a kifizetések szerződésszerűen és ténylegesen a projekthez kapcsolódóan történtek-e, majd a vizsgálat eredményeiről március 31-éig kiadja erről a jelentését. A 2020. évi kifizetések könyvvizsgálata 2021. február 8-án kezdődik.

A speciális ellenőrzések mellett, folyamatos az együttműködés a BKV-val a 4-es metró pénzügyi, számviteli és műszaki területeit érintően az év eleji vállalati könyvvizsgálatban és adóhatósági (NAV) vizsgálatokban.