Keresés    Magyar  Magyar

Vissza

Ossza meg ezt az oldalt:
Facebook Delicious Digg Google Stumble upon

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A XIX. század utolsó évtizedei Budapest fejlődésének történelmi léptékben is meghatározó időszakát jelentik. A városfejlesztés egyik kiemelkedő alkotása az Andrássy úti tengely kialakítása volt. Az 1870 nyarán megalakult Közmunkatanács első városrendezési elgondolásában a sugárút, mint adottság már szerepel és még abban az évben meghatározták a pontos vonalvezetését, három szakaszra történő felosztását. Elkészült a vonatkozó rendezési terv és a költségvetés, majd az Országgyűlés 1870. decemberében jóváhagyta a megvalósítást.

Korabeli szerelvény a Millenniumi Földalatti Vasút vonalán
Korabeli szerelvény a Millenniumi Földalatti Vasút vonalán

A Közmunkatanács kezdettől fogva ellenezte felszíni kötöttpályás tömegközlekedés létesítését a sugárúton. Balázs Mór javaslata nyomán egyre inkább egy földalatti vasút létesítésnek gondolata foglalkoztatta a Közmunkatanácsot. A földalatti vasútra kidolgozott koncepcióra a Siemens és Halske cég 1894-ben készített tervet, melyet a Közmunkatanács elfogadott azzal a feltétellel, hogy az építés csak akkor kezdhető meg, ha 1896-ra, a millenniumi ünnepségekre elkészül.

A vasút a kontinens első földalatti vasútjaként 1896. május 2-án került a nagyközönség használatába, és nagyobb fennakadások nélkül szolgál ma is. 1973-ig a vonal hossza 3700 méter volt, 9 földalatti és 2 felszíni megállóval. A szerelvények 2 perces időközzel közlekedtek, a legnagyobb mért napi utasszám 34526 fő volt.

A vonal megnyitásakor a műszaki színvonalat tekintve az egész vasút, benne a járműpark messze megelőzte korát. A forgalmat forgóvázas motorkocsik bonyolították le, az áramellátást gőzgéppel hajtott áramfejlesztő biztosította. A biztosító berendezés 1973-ig működött eredeti állapotában.

A vonal mai formája 1973-ban alakult ki, amikor a felszíni szakaszt felszámolták, a legrövidebb állomásokat meghosszabbították és új járműtelep épült, melyhez a vonalat a Városligeten kívülre meghosszabbították. A biztosító berendezést is ekkor korszerűsítették, és új Ganz kocsikkal tértek át a "balmenetesről" a "jobbmenetes" közlekedésre. A vonatok azóta a Mexikói út - Vörösmarty tér között közlekednek.

Az 1980-as évek közepétől már súlyos rongálódások és elhasználódások vetítették előre egy nagyobb rekonstrukció szükségességét. A vasúti pálya oly mértékben elhasználódott, hogy szükségessé vált annak mielőbbi teljes átépítése. Az alagút felső szigetelése nagyrészt tönkrement, a födémek beáztak, ennek következtében az alagút födémszerkezetét meg kellett erősíteni.

A BKV e vizsgálati eredmények alapján három éves rekonstrukciós tervek készített, és 1987-ben hozzáfogott annak megvalósításához. Sajnos a tervből csak az 1988-ra előirányzott munkák valósultak meg. Az Andrássy út teljes hosszában megerősítették az alagút födémét a tartóoszlop sűrítésével. A Hősök tere - Kodály körönd között az oldalfalak és az alaplemez szigetelését, valamint a felszíni útpályát is felújították.

A Millenniumi Földalatti Vasút felújítása - 1995

A pályarekonstrukció

Az idő múlásával a helyzet egyre romlott. 1992-re a pálya olyan állapotba került, hogy már sebességkorlátozásokkal sem lehetett szavatolni a biztonságos közlekedést. A rekonstrukciót mindenképpen folytatni kellett. Az elvégzendő feladatok két nagy csoportja a pályaépítés és a szerkezet felújítása volt.

A Bajcsy Zs. út - Hősök tere közötti elavult pályaszakasz felújításának első lépéseként a feldarabolt síneket kiszállították az alagútból. A talpfák eltávolítása után a zúzottkő ágyazat elbontása következett. A munka elvégzését nagyon megnehezítette a rendkívül szűk keresztmetszetű munkaterület. Az alagút oldalfalait és födémét magasnyomású vízzel tisztították meg. A fémszerkezeteket különleges korróziógátló festéssel látták el. Ezt követően a pályalemez vasalása készült el. A betont az állomásoknál felállított pumpákkal juttatták a bedolgozás helyére.

Az új pályaszakasz 48,5 kg/fm rendszerű hegesztett, hézagnélküli sínekkel épült vasalt beton ágyazatra "ragasztott kivitelben", 750 mm aljtávolsággal. A sínszálak helyszínre szállítását és kiosztását követően a vágányt beállították a terv szerinti irány és magasági pontokra. Ezután a pályalemezt kifúrták a leerősítések helyén. A rekonstrukció során az Oktogon téren kitérőt építettek be, ez lehetővé teszi a szakaszolást, a kettéosztott vonal önálló üzemét.

Szerkezetfelújítás

A 100 éves alagút födémszerkezetének erősítését, illetve a teljes felső szigetelés újbóli elkészítését csak felülről lehetett elvégezni, ezért e munkákkal természetszerűen vele járt az Andrássy út felújítása is.

Az Oktogon téren a vasút szakaszolhatósága, a vonatok visszafordíthatósága miatt vágánykapcsolat beépítésére került sor. Emiatt a régi födémet 60 m hosszban el kellett bontani, és új födém épült. A nagykörúti forgalom mielőbbi visszaállítása érdekében az új födém előre gyártott kivitelben készült. A feladat kiegészült a Deák téri és Vörösmarty téri állomások födémének megerősítésével, szigetelésével.

Az állomások felújítása

A millenniumi földalatti vasút 11 állomása közül 8 eredeti, 3 pedig a különböző vonalkorrekciók során létesült. A műemléki állomások belső felújítása korhű módon, az eredeti burkolatokkal és kialakítással történt. A Bajza utcai állomás bontási munkáit később lehetett elkezdeni, mert ezen az állomáson mutatták be a szakembereknek és a nagyközönségnek a műemlék jellegű állomások belső kiképzésének anyagválasztékát. Kiválasztották a DECO-REZ terrazzó padlóburkolat színét, a peron elválasztó Haidecker korlát és kábeltakarók formáját, a tölgyfa nyílászárók megjelenését, a vasalatok jellegét, a világítótestek elrendezését és formáját, az acélpillérek és mennyezetek színét, a biztonsági sáv csúszásmentes gránit burkolatát a csempe burkolat felrakásának kiosztását stb.

Az új állomásokon a kőburkolatok, alumínium nyílászárók és álmennyezetek építése, a műemléki állomásokon a padló- és falszigetelés, az eredeti Zsolnay gyártmányú csempével azonos falburkolat készítése volt a feladat.

A járművek rekonstrukciója

A felújítás során új kárpitozott üléseket, tűz- és vandálbiztos dekorit lemezborítást, műanyag padlóbukolatot, új, bőrből készült kapaszkodókat és lámpatesteket kaptak a szerelvények, valamint felújító külső fényezésre is sor került.

Felújított szerelvény a Millenniumi Földalatti vonalán
Felújított szerelvény a Millenniumi Földalatti vonalán

A felújított kocsikban menetregisztráló berendezés (fekete doboz), valamint az utastérben elhelyezett, a vezető és az utasok közti kommunikációt lehetővé tevő berendezés növeli az utazás biztonságát. A szerelvények futásbiztonságának növelése érdekében kicserélték az alagútkereteket és forgóvázakat, valamint azok járulékos alkatrészeit. Újonnan felszerelt statikus áramátalakítók teszik lehetővé az utastéri fénycsővilágítást.

A felújításban közreműködő szervezetek:

Megbízó: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, EBRD Programiroda
Beruházó: BKV Rt., Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály
A Mérnök: Metróber Kft. - Eurout Kft.
Tervező: Főmterv Rt., Uvaterv Rt.
Altervező: MÁVTI Kft.
Generálkivitelezők: Betonútépítő Rt., Hídépítő Rt., Strabag Hungária Kft., BKV Zrt., Sasib SpA, Ganz Hunslet Rt.
Kapcsolódó beruházók: Fővárosi Csatornázási Művek Rt., Fővárosi Vízművek Rt., Budapesti Elektromos Művek Rt.

Copyright:
Szöveg: Budapesti Főváros Önkormányzatának "100 év múlt - 100 év jövő" c., valamint a BKV Zrt. "100 éves a Millenniumi Földalatti Vasút" c. kiadványaiból