Keresés    IN ENGLISH  MAGYARUL        Vakok, gyengénlátók számára

A XIX. század utolsó évtizedei Budapest fejlődésének történelmi léptékben is meghatározó időszakát jelentik. A városfejlesztés egyik kiemelkedő alkotása az Andrássy úti tengely kialakítása volt. Az 1870 nyarán megalakult Közmunkatanács első városrendezési elgondolásában a sugárút, mint adottság már szerepel és még abban az évben meghatározták a pontos vonalvezetését, három szakaszra történő felosztását. Elkészült a vonatkozó rendezési terv és a költségvetés, majd az Országgyűlés 1870. decemberében jóváhagyta a megvalósítást.

Korabeli szerelvény a Millenniumi Földalatti Vasút vonalán
Korabeli szerelvény a Millenniumi Földalatti Vasút vonalán

A Közmunkatanács kezdettől fogva ellenezte felszíni kötöttpályás tömegközlekedés létesítését a sugárúton. Balázs Mór javaslata nyomán egyre inkább egy földalatti vasút létesítésnek gondolata foglalkoztatta a Közmunkatanácsot. A földalatti vasútra kidolgozott koncepcióra a Siemens és Halske cég 1894-ben készített tervet, melyet a Közmunkatanács elfogadott azzal a feltétellel, hogy az építés csak akkor kezdhető meg, ha 1896-ra, a millenniumi ünnepségekre elkészül.

A vasút a kontinens első földalatti vasútjaként 1896. május 2-án került a nagyközönség használatába, és nagyobb fennakadások nélkül szolgál ma is. 1973-ig a vonal hossza 3700 méter volt, 9 földalatti és 2 felszíni megállóval. A szerelvények 2 perces időközzel közlekedtek, a legnagyobb mért napi utasszám 34526 fő volt.

A vonal megnyitásakor a műszaki színvonalat tekintve az egész vasút, benne a járműpark messze megelőzte korát. A forgalmat forgóvázas motorkocsik bonyolították le, az áramellátást gőzgéppel hajtott áramfejlesztő biztosította. A biztosító berendezés 1973-ig működött eredeti állapotában.

A vonal mai formája 1973-ban alakult ki, amikor a felszíni szakaszt felszámolták, a legrövidebb állomásokat meghosszabbították és új járműtelep épült, melyhez a vonalat a Városligeten kívülre meghosszabbították. A biztosító berendezést is ekkor korszerűsítették, és új Ganz kocsikkal tértek át a "balmenetesről" a "jobbmenetes" közlekedésre. A vonatok azóta a Mexikói út - Vörösmarty tér között közlekednek.

Az 1980-as évek közepétől már súlyos rongálódások és elhasználódások vetítették előre egy nagyobb rekonstrukció szükségességét. A vasúti pálya oly mértékben elhasználódott, hogy szükségessé vált annak mielőbbi teljes átépítése. Az alagút felső szigetelése nagyrészt tönkrement, a födémek beáztak, ennek következtében az alagút födémszerkezetét meg kellett erősíteni.

A BKV e vizsgálati eredmények alapján három éves rekonstrukciós tervek készített, és 1987-ben hozzáfogott annak megvalósításához. Sajnos a tervből csak az 1988-ra előirányzott munkák valósultak meg. Az Andrássy út teljes hosszában megerősítették az alagút födémét a tartóoszlop sűrítésével. A Hősök tere - Kodály körönd között az oldalfalak és az alaplemez szigetelését, valamint a felszíni útpályát is felújították.

A Millenniumi Földalatti Vasút felújítása - 1995

A pályarekonstrukció

Az idő múlásával a helyzet egyre romlott. 1992-re a pálya olyan állapotba került, hogy már sebességkorlátozásokkal sem lehetett szavatolni a biztonságos közlekedést. A rekonstrukciót mindenképpen folytatni kellett. Az elvégzendő feladatok két nagy csoportja a pályaépítés és a szerkezet felújítása volt.

A Bajcsy Zs. út - Hősök tere közötti elavult pályaszakasz felújításának első lépéseként a feldarabolt síneket kiszállították az alagútból. A talpfák eltávolítása után a zúzottkő ágyazat elbontása következett. A munka elvégzését nagyon megnehezítette a rendkívül szűk keresztmetszetű munkaterület. Az alagút oldalfalait és födémét magasnyomású vízzel tisztították meg. A fémszerkezeteket különleges korróziógátló festéssel látták el. Ezt követően a pályalemez vasalása készült el. A betont az állomásoknál felállított pumpákkal juttatták a bedolgozás helyére.

Az új pályaszakasz 48,5 kg/fm rendszerű hegesztett, hézagnélküli sínekkel épült vasalt beton ágyazatra "ragasztott kivitelben", 750 mm aljtávolsággal. A sínszálak helyszínre szállítását és kiosztását követően a vágányt beállították a terv szerinti irány és magasági pontokra. Ezután a pályalemezt kifúrták a leerősítések helyén. A rekonstrukció során az Oktogon téren kitérőt építettek be, ez lehetővé teszi a szakaszolást, a kettéosztott vonal önálló üzemét.

Szerkezetfelújítás

A 100 éves alagút födémszerkezetének erősítését, illetve a teljes felső szigetelés újbóli elkészítését csak felülről lehetett elvégezni, ezért e munkákkal természetszerűen vele járt az Andrássy út felújítása is.

Az Oktogon téren a vasút szakaszolhatósága, a vonatok visszafordíthatósága miatt vágánykapcsolat beépítésére került sor. Emiatt a régi födémet 60 m hosszban el kellett bontani, és új födém épült. A nagykörúti forgalom mielőbbi visszaállítása érdekében az új födém előre gyártott kivitelben készült. A feladat kiegészült a Deák téri és Vörösmarty téri állomások födémének megerősítésével, szigetelésével.

Az állomások felújítása

A millenniumi földalatti vasút 11 állomása közül 8 eredeti, 3 pedig a különböző vonalkorrekciók során létesült. A műemléki állomások belső felújítása korhű módon, az eredeti burkolatokkal és kialakítással történt. A Bajza utcai állomás bontási munkáit később lehetett elkezdeni, mert ezen az állomáson mutatták be a szakembereknek és a nagyközönségnek a műemlék jellegű állomások belső kiképzésének anyagválasztékát. Kiválasztották a DECO-REZ terrazzó padlóburkolat színét, a peron elválasztó Haidecker korlát és kábeltakarók formáját, a tölgyfa nyílászárók megjelenését, a vasalatok jellegét, a világítótestek elrendezését és formáját, az acélpillérek és mennyezetek színét, a biztonsági sáv csúszásmentes gránit burkolatát a csempe burkolat felrakásának kiosztását stb.

Az új állomásokon a kőburkolatok, alumínium nyílászárók és álmennyezetek építése, a műemléki állomásokon a padló- és falszigetelés, az eredeti Zsolnay gyártmányú csempével azonos falburkolat készítése volt a feladat.

A járművek rekonstrukciója

A felújítás során új kárpitozott üléseket, tűz- és vandálbiztos dekorit lemezborítást, műanyag padlóbukolatot, új, bőrből készült kapaszkodókat és lámpatesteket kaptak a szerelvények, valamint felújító külső fényezésre is sor került.

Felújított szerelvény a Millenniumi Földalatti vonalán
Felújított szerelvény a Millenniumi Földalatti vonalán

A felújított kocsikban menetregisztráló berendezés (fekete doboz), valamint az utastérben elhelyezett, a vezető és az utasok közti kommunikációt lehetővé tevő berendezés növeli az utazás biztonságát. A szerelvények futásbiztonságának növelése érdekében kicserélték az alagútkereteket és forgóvázakat, valamint azok járulékos alkatrészeit. Újonnan felszerelt statikus áramátalakítók teszik lehetővé az utastéri fénycsővilágítást.

A felújításban közreműködő szervezetek:

Megbízó: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, EBRD Programiroda
Beruházó: BKV Rt., Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály
A Mérnök: Metróber Kft. - Eurout Kft.
Tervező: Főmterv Rt., Uvaterv Rt.
Altervező: MÁVTI Kft.
Generálkivitelezők: Betonútépítő Rt., Hídépítő Rt., Strabag Hungária Kft., BKV Zrt., Sasib SpA, Ganz Hunslet Rt.
Kapcsolódó beruházók: Fővárosi Csatornázási Művek Rt., Fővárosi Vízművek Rt., Budapesti Elektromos Művek Rt.

Copyright:
Szöveg: Budapesti Főváros Önkormányzatának "100 év múlt - 100 év jövő" c., valamint a BKV Zrt. "100 éves a Millenniumi Földalatti Vasút" c. kiadványaiból

Főoldal A 4-es metró nyomvonala Hírek Milyen lesz a 4-es metró? Hogyan épül? Hogyan működik? DBR Metró Projektigazgatóság Akadálymentes metró A budapesti metrók A világ metrói Home Route of Metro4 News What will Metro4 be like? How is it constructed? How does it work? DBR Metro Project Directorate Accessible metro Metros in Budapest Metros around the world Milleniumi Földalatti Vasút 2-es metró 3-as metró 4-es metró története Millennium Underground Metro Line 2 (East-West) Metro Line 3 (North-South) History of Metro Line 4